Istentiszteleti hirdetések

Böjt 4. vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, március 31, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Eltemettük ALTZIEBLER ANDRÁSNÉ sz. PUPEK ZSUZSANNA (86) Dán 12,2-3 Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. 
2. Megkereszteltük HORVÁTH LEVENTÉ-t, Horváth Dávid és Sinka Nikolett gyermekét.
3.

Hétközi alkalmak:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 16.45 ó. konfirmandus órák
Csütörtök 17 ó. böjti istentisztelet Hegy
Péntek 17 ó. ifi óra

4. Ma 15-18 óráig kézműves gyermekdélutánt tartunk keresztúri gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a családokat.
5. Kérjük a testvéreket, hogy az adóbevalláskor a 2x1%-ot az Evangélikus Egyháznak ill. gyülekezetünk Podmaniczky alapítványának ajánlják fel és kérjük, hogy ismeretségi körükben is hívják fel a figyelmet erre a lehetőségre. Szórólapok az iraterjesztésben találhatóak.
6. Tájékoztatás egyházközségünk anyagi helyzetéről:
Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy januárban a bevételek és a kiadások egyenlege 439 eFt plusz értéket mutatott, mely elsősorban a magánszemélyektől kapott: 540 eFt, 250 eFt ill. 150 eFt jelentős összegű adománynak köszönhető. A februári egyenleg viszont 349 eFt mínusz értéket mutat, mert a bevételek összesen 861 eFt, míg a kiadások összesen 1,210 MFt volt. A kiadási oldal a szokásos rezsin és a lelkészi illetményen felül 440 eFt éves hozzájárulás befizetését tartalmazza a Magyarországi Evangélikus Egyház felé a két főállású hitoktatói álláshely támogatására egyházközségünkben. Isten áldása legyen minden adakozón, akik szívükön hordozzák egyházközségünk fenntartását!
7. Már lehet jelentkezni az idei Rábcapaki IFI táborba:
A tábor időpont: július 14 - 21. Részvételi dij; 32.000Ft/fő. Testvérek esetén a második főnek 28.000, a harmadik főnek 24.000 Ft a részvételi díj. Jelentkezni lehet facebook oldalunkon, vagy emailben veronika.bosze@gmail.com címen. Személyesen a lelkészi irodában lehet leadni a kinyomtatott és kitöltött jelentkezési lapot a hivatal nyitvatartási idejében, vagy az IFI órán. Felmerülő kérdések esetén a táborvezetők tudnak segíteni: Magyari Márton és Bösze Veronika.
8. Tájékoztatás az egyház-fenntartói járulék mértékének módosításáról:
Mint az köztudott, egyházközségünk fenntartásához nem járul hozzá sem az állam, sem az önkormányzat, sem az országos egyház. Ha fontos nekünk a keresztúri gyülekezet, nekünk kell tennünk érte. A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma idén - 8 év eltelte után - újra megvizsgálta az egyház-fenntartási hozzájárulás mértékét és a következő határozatot hozta: 
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy egyház-fenntartási hozzájárulásuk 2019-től kezdve érje el legalább a következő mértéket:
  • nyugdíjasok, egyedülállók, ill. önálló keresettel nem rendelkezők esetén: havonta 600 Ft/fő,
  • keresettel rendelkezők esetén: havonta 1.500 Ft/fő,
  • presbiterek esetén pedig: havonta 2.500 Ft/fő.
Arra kérjük a testvéreket, hogy az egyház-fenntartási hozzájárulás összegét lehetőség szerint több részletben fizessék be, például havonta vagy negyedévente, ezzel is elősegítve a havi kiadások kiegyenlítését. Hálás köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását!  
9. Presbitériumi ülés: 2019. április 9-én, kedden 18-kor presbitériumi ülést tartunk a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben.
10. Felhívjuk a testvérek figyelmét az iratterjesztésben megvásárolható húsvéti kiadványokra, a gyülekezettörténeti könyvre és a templomainkról készült DVD-re.

 

Böjt 3. vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, március 24, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. Elhunyt ALTZIEBLER ANDRÁSNÉ sz. PUPEK ZSUZSANNA (86) Temetése márc. 27-én, 12.45-kor lesz az Új köztemetőben.
Elhunyt PETRIK MIHÁLY (86) Temetése márc. 29-én, 9.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Eltemettük BÁLINT ILONA sz. SÓLYOM ILONÁ-t (69) Fil 3,20 Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
Eltemettük KOVÁCS MIHÁLYNÉ sz. BURGER ROZÁLIÁ-t (86) Zsolt 139,1 URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem.
3. KLEMÁN JÓZSEF-re halálának 11., és KLEMÁN JÓZSEFNÉ-re halálának első évfordulóján emlékeznek leányai és családjuk.
KASZA KÁROLY-ra halának 10. évfordulóján emlékezik felesége. A gyülekezetnek juttatott 10.000 Ft. adományt köszönjük.
4. Hétközi alkalmak:
Iskolai hittanórák órarend szerint;
Kedd 16.45 ó. konfirmandus órák, 18 ó. Luther-olvasókör;
Csütörtök 17 ó. böjti istentisztelet Hegy;
Péntek 17 ó. ifi óra
5. Márc. 31-én délután 15-18 óráig kézműves gyermekdélutánt tartunk keresztúri gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a családokat.
6. Az istentisztelethez kapcsolódóan, részközgyűlést tartunk. Tárgy: 2018-as felügyelői és lelkészi jelentés.
7. Köszönjük a Kereső Szó elkészítéséhez, borítékolásához és a címzettekhez való eljuttatásához nyújtott segítséget, és a postaköltséghez való hozzájárulásokat.
8. A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma az alábbiakban határozza meg az egyházközség nagykorú tagjai számára az egyházfenntartási hozzájárulás mértékét:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy egyházfenntartási hozzájárulásuk 2019-től kezdve érje el legalább a következő mértéket:
- nyugdíjasnak, egyedülállónak, önálló keresettel nem rendelkezőnek: havonta 600 Ft/fő,
- keresettel rendelkezőnek: havonta 1.500 Ft/fő,
- presbitereknek: havonta 2.500 Ft/fő.
Arra kérjük a testvéreket, hogy az egyház-fenntartási hozzájárulás összegét lehetőség szerint több részletben fizessék be, például havonta vagy negyedévente. Hálás köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását!
9. Rákoscsabán és Rákosligeten márc. 31-én szupplikáció lesz. Igét hirdet Fekete Adrien Mercédesz 5. éves teológus hallgató.

 

Böjt második vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, március 17, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Elhunyt KOVÁCS MIHÁLYNÉ sz. BURGER ROZÁLIA (86) Temetése márc. 22-én, 10.45-kor lesz az Új köztemetőben.
Elhunyt BÁLINT ILONA sz. SÓLYOM ILONA (69) Temetése márc. 22-én, 13.15-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Kozma Gáborra halálának 8. évfordulóján és Kozma Gábornéra halálának 7. évfordulóján, emlékezik Fülöp Andrásné és családja. A gyülekezetnek juttatott 20.000 Ft. adományt ezúton is köszönjük.
Reckné Bielik Mária és családja emlékezik nagyszüleire, szüleire haláluk évfordulóján. A gyülekezetnek juttatott 50.000 Ft. adományt ezúton is köszönjük.
3.

Iskolai hittanórák órarend szerint 

Kedd 16.45 ó. konfirmandus órák, 17.30 ó. nőszövetségi ülés
Csütörtök 17 ó. böjti istentisztelet Hegy

4. Ma délután, 16 órakor Keresztúron böjti szeretetvendégség lesz, melyen A reformátorok igehirdetését meghatározó körülmények címmel, előadást tart dr. Bácskai Károly.
5. Márc. 24-én, Hegyen és Keresztúron az istentisztelethez kapcsolódóan, részközgyűlést tartunk. Tárgy: 2018-as felügyelői és lelkészi jelentés.
6. Márc. 22-én, pénteken 9 órától a Kereső Szó borítékolásához kérjük a testvérek segítségét.
7. Az istentiszteletet követően koszorút helyezünk el Melczer János és Titusz emléktáblájánál.

 

Böjt első vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, március 10, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Eltemettük MALIK PÁL-t (74) 1Kor 13,8 A szeretet soha el nem múlik …
2. Hétközi alkalmak:
    Iskolai hittanórák órarend szerint
    Kedd    16.45 ó. konfirmandus órák
    Csütörtök    17 ó. böjti istentisztelet Hegy
3. Márc. 17-én, 16 órakor Keresztúron böjti szeretetvendégség lesz, melyen előadást tart dr. Bácskai Károly.
4. Márc. 24-én, Hegyen és Keresztúron az istentisztelethez kapcsolódóan, részközgyűlést tartunk. Tárgy: 2018-as felügyelői és lelkészi jelentés.

 

Ötvened vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, március 3, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1.

Elhunyt MALIK PÁL (74) Temetése márc. 6-án, 13 órakor lesz az Új köztemető szóróparcellájában.
Eltemettük SCHLECKMANN MIHÁLY-t (76) Mt 5,16 Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. 
Eltemettük HARGITAI GYÖRGYNÉ sz. KIS JUDIT-ot (98) Mt 11,28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
Az egy hónapja elhunyt KOVÁCS ISTVÁNNÉ sz. SAJBEN KATALIN-ra (89) imádsággal emlékezünk, fiával és rokonságával együtt.

2. Hétközi alkalmak:
    Iskolai hittanórák órarend szerint
    Kedd    16.45 ó. konfirmandus órák
    Szerda    17 ó. bibliaóra Csaba
    Csütörtök    17 ó. bibliaóra Hegy,    16 ó. bibliaóra Liget
    Péntek    17 ó. ifi óra,    19 ó. középkör
3. Márc. 5-én, 18 órakor presbitergyűlést tartunk.
4. Márc. 10-én, böjt első vasárnapján, Keresztúron családi istentiszteletet tartunk.
5. Márc. 10-én, Csabán és Ligeten az istentisztelethez kapcsolódóan, részközgyűlést tartunk. Tárgy: 2018-as felügyelői és lelkészi jelentés.
6. Márc. 17-én, 16 órakor Keresztúron böjti szeretetvendégség lesz, melyen előadást tart dr. Bácskai Károly.

 

Hatvanad vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, február 24, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1.

Elhunyt SCHLECKMANN MIHÁLY (76) Temetése márc. 2-án, 11 órakor lesz a keresztúri úrnatemetőben.

Elhunyt HARGITAI GYÖRGYNÉ sz. KIS JUDIT (98) Temetése febr. 26-án, 12.45-kor lesz a rákospalotai temetőben.

2. Hétközi alkalmak:
    Iskolai hittanórák órarend szerint
    Kedd    16.45 ó. konfirmandus órák
    Szerda    17 ó. bibliaóra Csaba
    Csütörtök    17 ó. bibliaóra Hegy,     16 ó. bibliaóra Liget
    Péntek    17 ó. ifi óra
3. Márc. 1-én, 15 órakor Rákosligeten a református templomban ökumenikus világimanapi bibliaórát tartunk. Mindenkit szeretettel várunk.
4. Márc. 5-án, 18 órakor presbitergyűlést tartunk.
5. Márc. 10-én, Csabán és Ligeten az istentisztelethez kapcsolódóan, részközgyűlést tartunk. Tárgy: 2018-as felügyelői és lelkészi jelentés.

 

Hetvened vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, február 17, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Eltemettük SZEVERÉNYI ANDRÁSNÉ sz. GULYÁS ILONÁ-t (93) Zsolt 31,6 Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, URam, igaz Isten!
2. Hétközi alkalmak:
    Iskolai hittanórák órarend szerint
    Kedd    16.45 ó. konfirmandus órák
    Szerda    17 ó. bibliaóra Csaba
    Csütörtök    17 ó. bibliaóra Hegy,   16 ó. bibliaóra Liget
    Péntek    17 ó. ifi óra
3. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy decemberben a bevételeink összesen 5,629 mFt összeget tett ki. Az átlag feletti bevétel elsősorban a Finn testvér-gyülekezetünktől kapott 1,6 mFt-os támogatásnak, a kerületi önkormányzattól kapott 450 eFt-os, ill. egy magánszemélytől a Rákosligeti templom padfűtésének javítására kapott 230 eFt-os támogatásnak köszönhető. Ezzel szemben a decemberi kiadásunk összesen 2,728 mFt volt. Így a teljes 2018-as év egyenlege, a kolumbárium aktiválása nélkül: 3,886 mFt plusz értéket mutat. Ehhez hozzájárul az is, hogy a pünkösdi adomány összegét: 1,575 mFt-ot, az egyházközség működésére fordítottuk. A kolumbárium a 2018-ban került aktiválásra, annak minden költségével (19,475 mFt), és minden eddigi bevételével együtt (mely a 7,8 mFt-ot kitevő sírhely-megváltásokból ered).  A megvalósításhoz 10 mFt-ot visszatérítendő támogatást kapott egyházközségünk a Magyarországi Evangélikus Egyháztól, melyből már 2 mFt-ot visszafizettünk. A további 8 mFt visszafizetését (évenként 1 mFt-ot), a kolumbárium további bevételeiből szándékozik egyházközségünk kiegyenlíteni. Továbbra is kérjük és hálás köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.
4. A mai offertórium templomépítés, -felújítás célra az Országos Egyházhoz kerül továbbításra. Köszönjük a testvérek áldozatkészségét.

Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, február 10, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1.

Hétközi alkalmak:
    Iskolai hittanórák órarend szerint
    Kedd    16.45 ó. konfirmandus órák
    Csütörtök    17 ó. bibliaóra Hegy,    16 ó. bibliaóra Liget
    Péntek    17 ó. ifi óra

2. Február 17-én, Keresztúron családi istentisztelet lesz.
3. Bekapcsolódva az országos Házasság Hete programba, febr. 17-én mind a négy templomunkban, az istentisztelet keretében megáldjuk mindazon házastársakat, akik hálát kívánnak adni az együtt töltött évekért és további közös életútjukra Isten áldását kérik.

Vízkereszt ünnepe utáni 4. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, február 3, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1.

Hétközi alkalmak:

            Iskolai hittanórák órarend szerint

          Kedd          16.45 ó. konfirmandus órák

            Szerda        17 ó. bibliaóra Csaba

            Csütörtök    17 ó. bibliaóra Hegy;    16 ó. bibliaóra Liget

            Péntek        17 ó. ifi óra

2. Február 23-án, szombaton 19 órakor, a Podmaniczky kastélyba, a vacsorával egybekötött „Melczer-bálra” mindenkit szeretettel várunk!
Jegyek: műsor + vacsora 6500 Ft-; műsor: 3000 Ft-; támogatói: 1000 Ft-; tombola: 500 Ft-os áron kaphatók Szettlik Tibornénál, Szilai Istvánnénál, Majerné Szőke Zsuzsánál és a lelkészi hivatalban. Tombola-felajánlásokat továbbra is köszönettel kérünk és fogadunk.

Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, január 27, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Elhunyt ZÖLD ISTVÁNNÉ sz. GÉMESI ERZSÉBET (83) Temetése jan. 29-én, 12.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Hétközi alkalmak:
    Iskolai hittanórák órarend szerint
    Kedd    16.45 ó. konfirmandus órák;  18 ó. Luther olvasókör
    Szerda    17 ó. bibliaóra Csaba
    Csütörtök    17 ó. bibliaóra Hegy
    Péntek    17 ó. ifi óra
3. Vasárnap délután (27-én) délután 14 órakor, a Rákoscsaba-Újtelep Szent Erzsébet Plébániatemplomban lesz az ökumenikus imahét záró istentisztelete, melyre mindenkit szeretettel hívunk.
4. Február 23-án, szombaton 19 órakor, a Podmaniczky kastélyba, a vacsorával egybekötött „Melczer-bálra” mindenkit szeretettel várunk!
Jegyek: műsor + vacsora 6500 Ft-; műsor: 3000 Ft-; támogatói: 1000 Ft-; tombola: 500 Ft-os áron kaphatók Szettlik Tibornénál, Szilai Istvánnénál, Majerné Szőke Zsuzsánál és a lelkészi hivatalban.
Tombola-felajánlásokat továbbra is köszönettel kérünk és fogadunk.
5. Iskolánk Ovi-suli programjairól a kitett plakátokon tájékozódhatnak a testvérek.