Istentiszteleti hirdetések

Vízkereszt utáni 2. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, január 19, 2020 (All day)
Hirdetés pontjai: 

1.

Elhunyt ZÖLD TIBORNÉ sz. SÁROSI ILONA (82) Temetése jan. 23-án, 12.45-kor lesz az Új köztemetőben.
Eltemettük GERENCSÉR MIKLÓSNÉ sz. RUPPL MÁRIÁ-t (87) Jn 17,24 Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok
KOVÁTS TIBORNÉ sz. SZABÓ JULIANNÁ-ra halálának 10. évfordulóján emlékezik családja. Az gyülekezetnek juttatott 20.000 Ft adományt ezúton is köszönjük.

2.

Hétközi alkalmak:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16. óra konfirmandus óra
Csütörtök 17 óra ifi óra

3.

Az ökumenikus imahét alkalmait a kitett plakáton és itt olvasható.

4.

Február 4-én, 18 órakor keresztúron presbitergyűlést tartunk.

5. A febr. 22-én, szombaton 19 ó.-kor kezdődő „Melczer-bálra” mindenkit szeretettel hívunk. Köszönettel fogadjuk a tombola-felajánlásokat. A befolyt összeget egy kárpátaljai diák éves tanulmányinak támogatására továbbítjuk.
6.

Iskolánk Ovi-suli programjairól a kitett plakátokon tájékozódhatnak a testvérek.

7.

Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy decemberben a bevételek és a kiadások havi egyenlege plusz 946 eFt értéket mutatott, mely elsősorban a nagyobb mértékű egyház-fenntartási hozzájárulásnak, ill. perselypénznek köszönhető. Az idei év összes bevétele december végéig: 22,6 MFt, míg a kiadások összesen 16.7 MFt volt, tehát az idei év egyenlege 5.9 MFt pozitív értéket mutat. A további részletek honlapunk "Anyagi ügyeink" rovatában tekinthetők meg. 
Isten áldása legyen minden adakozón, akik részt vállalnak gyülekezetünk anyagi fenntartásában!

 

Vízkereszt utáni 1. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, január 12, 2020 (All day)
Hirdetés pontjai: 

1.

Elhunyt GERENCSÉR MIKLÓSNÉ sz. RUPPL MÁRIA (87) Temetése jan. 16-án, 9.45-kor lesz az Új köztemetőben.

2.

Eltemettük PALYAGA ISTVÁNNÉ sz. SZIKLAI ZSUZSANNÁ-t (83) Zsid 13,5b Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.

Elbúcsúztattuk DUNAI PÉTER-t (37) 1Kor 13,8a A szeretet soha el nem múlik.

Eltemettük TÓTH TAMÁSNÉ sz. PUPEK ERZSÉBET-et (82) Róm 8,38-39 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,  39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Eltemettük SÁSDI ISTVÁN SÁNDOR-t (83) … a folyó két ága között van az élet fája, … és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.

3.

Rákoshegyen megkereszteljük HEIZLER ELINÁ-t Heizler Zsolt és Himes Eszter gyermekét.

4.

Hétközi alkalmak:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16. óra konfirmandus óra
Szerda 17 óra bibliaóra Csaba
Csütörtök 16 óra bibliaóra Liget; 17 óra bibliaóra Hegy, 17 óra ifi óra

5. Jan. 19-én, Keresztúron családi istentiszteletet tartunk.
6.

A febr. 22-én, szombaton 19 ó.-kor kezdődő „Melczer-bálra” mindenkit szeretettel hívunk. Köszönettel fogadjuk a tombola-felajánlásokat. A befolyt összeget egy kárpátaljai diák éves tanulmányinak támogatására továbbítjuk.

7.

Iskolánk Ovi-suli programjairól a kitett plakátokon tájékozódhatnak a testvérek.

8.

Rákoskeresztúr: A meggyújtott gyertya a gyülekezetünkből 1945-ben „malenkij robotra” elhurcoltakért ég. Főhajtásunkat, emlékezésünket a 263-as énekünkkel foglaljuk össze az istentiszteletünk végén.

9.

Rákosliget: Pszichodráma önismereti csoport indul februárban a római katolikus egyházközség szervezésében. Részletek a kitett plakáton olvashatók.

Az esztendő első vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, január 5, 2020 (All day)

Hirdetés pontjai: 

1.

Elhunyt PALLAGA ISTVÁNNÉ sz. SZIKLAI ZSUZSANNA (83) Temetése jan. 8-án, 13.15-kor lesz az Új köztemetőben.

Elhunyt TÓTH TAMÁSNÉ sz. PUPEK ERZSÉBET (82) Temetése jan. 10-én, 9.30-kor lesz a cinkotai temetőben.

Elhunyt SÁSDI ISTVÁN SÁNDOR (83) Temetése jan. 10-én, 13 órakor lesz a keresztúri templom úrnatemetőjében.

2.

Hétközi alkalmak:

          Iskolai hittanórák órarend szerint

          Hétfő          16. ó. konfirmandus óra

          Szerda        17 ó. bibliaóra Csaba

          Csütörtök   16 ó. bibliaóra Liget

                             17 ó. bibliaóra Hegy

                             17 ó. ifi óra

          Péntek        19 ó középkör

3.

Iskolánk Ovi-suli programjairól a kitett plakátokon tájékozódhatnak a testvérek.

Karácsony ünnepe

Istentiszteleti hirdetés
szerda, december 25, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1.

Ünnepi istentiszteletek:

December 25-én és 26-án, ünnepi úrvacsorai istentiszteletek:

Rákoshegy 9:00
Rákoscsaba 9:00
Rákoskeresztúr 10:30
Rákosliget 11:00

December 30-án, Rákoskeresztúr 18 óra, gyászistentisztelet
December 31-én, Rákoskeresztúr 17 óra óév esti áhítat

2.

Köszönetet mondunk Füzesi Attilának, Sziklai Istvánnak, Schleckmann Jánosnénak a templomi fenyőfákért, és mindazoknak, akik a fák felállításában segítséget nyújtottak.

Ádvent 4. vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, december 22, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1.

 Megkereszteljük NAGY SZABOLCSOT, Nagy Tamás és Virág Ildikó gyermekét.

2.

Ünnepi alkalmaink:

December 24-én:

Rákoskeresztúr: 17:00
Rákoshegy: 17:00
Rákoscsaba: 20:30

December 25-én és 26-án, ünnepi úrvacsorai istentiszteletek:

Rákoshegy 9:00
Rákoscsaba 9:00
Rákoskeresztúr 10:30
Rákosliget 11:00

December 30-án: Rákoskeresztúr 18:00 gyászistentisztelet

3.

Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy novemberben a bevételek és a kiadások havi egyenlege plusz 416 eFt értéket mutatott, mely elsősorban a nagyobb mértékű egyház-fenntartási hozzájárulásnak köszönhető. Az idei év összes bevétele november végéig: 19,1 MFt, míg a kiadások összesen 14.2 MFt volt, tehát az idei év egyenlege 4.9 MFt pozitív értéket mutat. Anyagi ügyeink további részletei, honlapunk "Anyagi ügyeink" rovatában tekinthetők meg.
Isten áldása legyen minden adakozón, akik részt vállalnak gyülekezetünk anyagi fenntartásában!

Ádvent 3. vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, december 15, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1.

 Hétközi alkalmak:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16 ó. konfirmandus óra
Csütörtök 17 ó. ádventi istentisztelet Hegy

2.

 December 15-én délután, 16 órai kezdettel a keresztúri templomunkban ádventi hangverseny lesz. Közreműködik a Hylarion Énekegyüttes.

Ádvent 2. vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, december 8, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Eltemettük PROHÁSZKA ISTVÁNNÉ sz. MAKKAY ZSUZSANNÁ-t (74) Zsolt 94,19 Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.
 
Eltemettük MANGER KÁROLY-t (68) Zsolt 86,4 Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram!
2.

Hétközi alkalmak:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16 ó. konfirmandus óra
Csütörtök 17 ó. ádventi istentisztelet Hegy; 18 ó. ifi óra; 19 ó. középkör

3. December 8-án, 15 órai kezdettel a keresztúri gyülekezeti teremben kézműves délutánt tartunk.
4. December 15-én, 16 órai kezdettel a keresztúri templomunkban ádventi hangverseny lesz. Közreműködik a Hylarion Énekegyüttes.

Ádvent első vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, december 1, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. Elhunyt PROHÁSZKA ISTVÁNNÉ sz. MAKKAY ZSUZSANNA (74) Temetése dec. 6-án, 10.45-kor lesz az Új köztemetőben.

Elhunyt MANGER KÁROLY (68) Temetése dec. 6-án, 14 órakor lesz a keresztúri urnakertben.
2. Eltemettük RUPPL ANDRÁSNÉ sz NÉMETH KATALIN-t (79) 1Jn 5,11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 
3.

Hétközi alkalmak:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16 ó. konfirmandus óra
Csütörtök 17 ó. ádventi istentisztelet Hegy; 18 ó. ifi óra

4. December elsején, 16 órai kezdettel a rákoshegyi templomunkban ádventi zenés áhítat lesz. Orgonál Gálos Miklós. Igét hirdet: dr. Bácskai Károly.
5. Dec 8-án, 15 órai kezdettel a keresztúri gyülekezeti teremben kézműves délutánt tartunk.
6. Dec. 15-én, 16 órai kezdettel a keresztúri templomunkban ádventi hangverseny lesz. Közreműködik a Hylarion Énekegyüttes. Igét hirdet Nagyné Szeker Éva.
7. Templomainkba a fenyőfa felajánlásokat köszönettel fogadjuk.
8. A karácsony előtti napokban iskolánk tanulóinak több csoportjával az idén is szeretnénk felkeresni újabb idős gyülekezeti tagokat, akiknek énekléssel, apró ajándékkal szeretnénk kedveskedni. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha a környezetükben tudnak olyanokról, akik ezt örömmel vennék.
9. Dec. 2-tól Keresztúron, hivatali időben (9-13 ó), a gyülekezeti teremben keresztény könyvvásár lesz

Szentháromság ünnepe után utolsó (örök élet) vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, november 24, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1.

Elhunyt RUPPL ANDRÁSNÉ sz NÉMETH KATALIN (79) temetése november 29-én 9.45-kor lesz az Új köztemetőben

2.

Hétközi alkalmak:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16 óra konfirmandus óra
Kedd 18 óra Luther olvasókör
Szerda 10 óra baba-mama kör; 17 óra bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 óra bibliaóra Hegy; 18 óra ifi

3.

Nov. 24-én vasárnap 16 órai kezdettel a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben, szeretetvendégség keretében, a Tranoscius nyomában címmel előadást tart dr. Kinczler Zsuzsanna és Bertók Bertalan.
Alkalmunkra mindenkit szeretettel hívunk.

4.

Nov. 25-én, 18 órakor presbitergyűlést tartunk.

5. Dec. 1-én, 16 órai kezdettel a rákoshegyi templomunkban ádventi zenés áhítat lesz. Orgonál Gálos Miklós. Igét hirdet: dr. Bácskai Károly
6. Templomainkba a fenyőfa felajánlásokat köszönettel fogadjuk.
7. A karácsony előtti napokban iskolánk tanulóinak több csoportjával az idén is szeretnénk felkeresni újabb idős gyülekezeti tagokat, akiknek énekléssel, apró ajándékkal szeretnénk kedveskedni.
Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha a környezetükben tudnak olyanokról, akik ezt örömmel vennék.

Szentháromság ünnepe után utolsó előtti (reménység) vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, november 17, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1.

1. Hétközi alkalmak:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16 ó. konfirmandus óra
Kedd 17 ó. nőszövetségi ülés
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy; 16 ó. bibliaóra Liget; 18 ó. ifi óra

2.

November 15-én vasárnap 15 órai kezdettel a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben, szeretetvendégség keretében: „Múltfeltárás és a jelen szeretetszolgálata Kárpátalján” címmel előadást tart Fodor Gusztáv tiszadezsi református lelkipásztor.
Alkalmunkra mindenkit szeretettel hívunk.

3.

Nov. 22-én, pénteken 9 órától a Kereső Szó borítékolásához kérjük a testvérek segítségét.

4.

Nov. 24-én vasárnap 16 órai kezdettel a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben, szeretetvendégség keretében, a Tranoscius nyomában címmel előadást tart dr. Kinczler Zsuzsanna és Bertók Bertalan.
Alkalmunkra mindenkit szeretettel hívunk.

5. Nov. 25-én, 18 órakor presbitergyűlést tartunk.
6. Dec. 1-én, 16 órai kezdettel a rákoshegyi templomunkban ádventi zenés áhítat lesz. Orgonál Gálos Miklós.
7. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy októberben a bevételek és a kiadások havi egyenlege mínusz 600 eFt értéket mutatott. Nagyobb kiadást a Magyarországi Evangélikus Egyház felé befizetett 1 MFt jelentett, mely a 3. törlesztő részlete az urnatemetőre kapott 10 MFt-os kölcsönnek. Az idei év összes bevétele október végéig: 17,4 MFt, míg a kiadások összesen 12.9 MFt volt, tehát az idei év egyenlege 4.5 MFt pozitív értéket mutat. Anyagi ügyeink további részletei, honlapunk "Egyházközségünk" - "Anyagi ügyeink" rovatában tekinthetők meg.
Isten áldása legyen minden adakozón, akik részt vállalnak gyülekezetünk anyagi fenntartásában!