Istentiszteleti hirdetések

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, július 14, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. Eltemettük ÁLDÁSI PÁL ANDRÁS-t (65) Jn 11,25 Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él."
2. KLEMÁN JÓZSEFNÉ sz. HRUTKA ERZSÉBET-re emlékeznek halála első évfordulóján, leányai és családjuk. A gyülekezetnek juttatott adományt ezúton is köszönjük.
3. Hétközi alkalmaink: csütörtök 17 óra bibliaóra Rákoshegy

 

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, július 7, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Elhunyt ÁLDÁSI PÁL ANDRÁS (65) Temetése júl. 12-én, 16 órakor lesz a keresztúri templom urnatamatőjében.
2. Hétközi alkalmink: csütörtök 17 óra bibliaóra Rákoshegy
3. Köszönjük Szávay Lászlónénak az oltárvirágot.

 

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, június 30, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. Hétközi alkalmink
Csütörtök 17 óra bibliaóra Rákoshegy (minden más bibliakörös testvért szeretettel hívunk)
2. Július. 11-én, csütörtökön 18 órakor a rákoskeresztúri templomban SZURASENKÓ DÁNIEL fuvola virtuóz koncertje lesz. Mindenkit szeretettel várunk. A perselyadományokat a koncert költségeihez köszönettel fogadjuk.

 

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, június 23, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. Jún. 30-án, vasárnap 9 órakor, Rákoshegyen ünnepi istentiszteletet tartunk a templom felszentelésének 80. évfordulója alkalmából. Igét hirdet Kondor Péter püspök. Mindenkit szeretettel hívunk  és várunk. Ezen a napon Rákoskeresztúron nem tartunk istentiszteletet.

 

Szentháromság ünnepe

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, június 16, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. SZÁNTÓ VERONIKA és PAJER SZABOLCS jún. 22-én, szombaton 16 órakor a rákoskeresztúri templomban kérik Isten áldását közös életükre.
2. Jún. 30-án, vasárnap 9 órakor, Rákoshegyen ünnepi istentiszteletet tartunk a templom felszentelésének 80. évfordulója alkalmából. Igét hirdet Kondor Péter püspök. Mindenkit szeretettel hívunk  és várunk. Ezen a napon Rákoskeresztúron nem tartunk istentiszteletet.

 

Pünkösd ünnepe

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, június 9, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. KOVÁCS ATTILA és felesége sz. KOVÁCS ANIKÓ házasságkötésük 30. évfordulóján adnak hálát az együtt eltöltött évekért, és kérik Isten áldását további életükre házasságkötésük igéjével:  Ézs 41,10 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. A gyülekezetnek juttatott adományt ezúton is köszönjük.
2.

Hétközi alkalmaink: szombat 19 ó. középkör záró alkalom.

3. Jún. 10-én, pünkösd hétfőn, 9 órától az egyházmegye gyülekezeti együtt ünnepelnek a Fasorban, az „Isten jelenléte identitásunkban és örökségünkben” című egész napos programmal. Kérjük a testvéreket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az alkalmon. Ezen a napon gyülekezeteinkben nem tartunk istentiszteleteket.
4. Jún. 16-án, vasárnap 9 órakor, a Rákoscsabán ünnepi istentiszteletet tartunk a templom felszentelésének 80. évfordulója alkalmából. Igét hirdet Kondor Péter püspök. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Ezen a napon Rákosligeten nem tartunk istentiszteletet.

 

Húsvét utáni 6. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, június 2, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 

1.

Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Péntek 17 ó. ifi óra

2.

Jún. 9-én, pünkösd vasárnap ünnepi úrvacsorai istentisztelet tartunk mind a négy templomunkban, a szokott rend szerint. 

3.

Jún. 10-én, pünkösd hétfőn, 9 órától az egyházmegye gyülekezeti együtt ünnepelnek a Fasorban, az „Isten jelenléte identitásunkban és örökségünkben” című egész napos programmal. Kérjük a testvéreket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az alkalmon. Ezen a napon gyülekezeteinkben nem tartunk istentiszteleteket.

4.

Jún. 16-án, vasárnap 9 órakor, a Rákoscsabán ünnepi istentiszteletet tartunk a templom felszentelésének 80. évfordulója alkalmából. Igét hirdet Kondor Péter püspök. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Ezen a napon Rákosligeten nem tartunk istentiszteletet.

 

Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, május 26, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. Eltemettük CSAJKA SÁNDOR-t és CSAJKA SÁNDORNÉ-t. Jel 22,13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.
2.

Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 18 ó. Luther olvasókör
Csütörtök 17 ó mennybemeneteli istentisztelet Rákoshegyen
Péntek 17 ó. ifi óra

3. Köszönjük a Kereső Szó borítékolásához és a címzettekhez való eljuttatásához nyújtott segítségét.
4. A június 1-i gyülekezeti kirándulásra csütörtökig még lehet jelentkezni.
5. A mai hegyi és keresztúri GAS (Gusztáv Adolf Segély) vasárnap perselypénzt az országos gyűjtésbe továbbítjuk, a közöttünk szolgáló Vető István cinkotai lelkészt szeretettel köszöntjük.

 

Húsvét ünnepe utáni 4. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, május 19, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Eltemettük ALTZIEBLER ANDRÁS (83). Zsolt 57,8.9 Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek  9 Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt!
2. ERDÉLYI JÁNOSNÉ sz. SZENYÁN KATALIN-ra, halálának első évfordulóján emlékezik szerető családja. A gyülekezetnek juttatott 50.000 Ft. adományt ezúton is köszönjük.
3.

Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Péntek 17 ó. ifi óra

4. Május 21-én 18 órakor presbitergyűlést tartunk.
5. Máj. 22-én 18 órakor Rákoscsabán szeretetvendégséget tartunk, melyen előadást tart a külmisszióról B. Pintér Márta lelkész. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
6. Máj. 26-án Hegyen és Keresztúron szószékcserével egybekötött GAS (Gusztáv Adolf Segély) vasárnap lesz. Igét hirdet Vető István cinkotai lelkész. A perselypénzt az országos gyűjtésbe továbbítjuk.
7.

Gyülekezeti kirándulás június 1-jén Poroszlóra és Tiszaszentimrére.
Program:

Látogatás a Tisza-tavi Ökocentrumban, óriásakvárium, állatbemutató a szabadidőparkban, kilátótorony, 3D mozi, idegenvezetés
Ebéd Poroszlón a Tavirózsa étteremben.
Utazás Tiszaszentimrére, a református templom megtekintése, egyházi pecsétes téglagyűjtemény, áhítat.
Költség 30 fő esetén kb. 10.000,- Ft, amiben az útiköltség, a belépők és az ebéd is benne van.

Jelentkezni Zászkaliczky Pálnál vagy a lelkészi hivatalban lehet.

 

Húsvét ünnepe utáni 3. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, május 12, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. Elhunyt ALTZIEBLER ANDRÁS (83). Temetése máj. 16-án, 11.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Eltemettük KOVALCSIK JÓZSEFNÉ sz. TURCSÁN ZSUZSANNÁ-t (86), és KOVALCSIK JÓZSEF TIBOR-t (56). Jn 17,24 Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.
Eltemettük BLAHÓ ERZSÉBET-et (92) Jn 4,14 … de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.
3. Megkereszteljük rákosligeten MARKÓ ZOLTÁNT, Markó Zoltán és Bernát Mónika gyermekét.
4.

ORMAI PÉTER és SIPOS BARBARA máj. 18-án 13.30-kor, a rákoscsabai templomban kérik Isten áldását közös életükre.

GÁBOR TAMÁS és NAGY ANNA máj. 18-án 15 órakor, Rákoskeresztúri templomban kérik Isten áldását közös életükre.

5.

Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
16 ó. bibliaóra Liget
Péntek 17 ó. ifi óra

6.

Gyülekezeti kirándulás június 1-jén Poroszlóra és Tiszaszentimrére.
Program:
Látogatás a Tisza-tavi Ökocentrumban, óriásakvárium, állatbemutató a szabadidőparkban, kilátótorony, 3D mozi, idegenvezetés. Ebéd Poroszlón a Tavirózsa étteremben. Utazás Tiszaszentimrére, a református templom megtekintése, egyházi pecsétes téglagyűjtemény, áhítat.

Költség 30 fő esetén kb. 10.000,- Ft, amiben az útiköltség, a belépők és az ebéd is benne van.
Jelentkezni Zászkaliczky Pálnál vagy a lelkészi hivatalban lehet.

7. Május 21-én 18 órakor presbitergyűlést tartunk.
8. Máj. 22-én 18 órakor Rákoscsabán szeretetvendégséget tartunk, melyen előadást tart a külmisszióról B. Pintér Márta lelkész. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
9. Felhívjuk a testvérek figyelmét az iratterjesztésben megvásárolható Evangélikus Életre.