Istentiszteleti hirdetések

Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, május 26, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. Eltemettük CSAJKA SÁNDOR-t és CSAJKA SÁNDORNÉ-t. Jel 22,13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.
2.

Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 18 ó. Luther olvasókör
Csütörtök 17 ó mennybemeneteli istentisztelet Rákoshegyen
Péntek 17 ó. ifi óra

3. Köszönjük a Kereső Szó borítékolásához és a címzettekhez való eljuttatásához nyújtott segítségét.
4. A június 1-i gyülekezeti kirándulásra csütörtökig még lehet jelentkezni.
5. A mai hegyi és keresztúri GAS (Gusztáv Adolf Segély) vasárnap perselypénzt az országos gyűjtésbe továbbítjuk, a közöttünk szolgáló Vető István cinkotai lelkészt szeretettel köszöntjük.

 

Húsvét ünnepe utáni 4. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, május 19, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Eltemettük ALTZIEBLER ANDRÁS (83). Zsolt 57,8.9 Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek  9 Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt!
2. ERDÉLYI JÁNOSNÉ sz. SZENYÁN KATALIN-ra, halálának első évfordulóján emlékezik szerető családja. A gyülekezetnek juttatott 50.000 Ft. adományt ezúton is köszönjük.
3.

Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Péntek 17 ó. ifi óra

4. Május 21-én 18 órakor presbitergyűlést tartunk.
5. Máj. 22-én 18 órakor Rákoscsabán szeretetvendégséget tartunk, melyen előadást tart a külmisszióról B. Pintér Márta lelkész. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
6. Máj. 26-án Hegyen és Keresztúron szószékcserével egybekötött GAS (Gusztáv Adolf Segély) vasárnap lesz. Igét hirdet Vető István cinkotai lelkész. A perselypénzt az országos gyűjtésbe továbbítjuk.
7.

Gyülekezeti kirándulás június 1-jén Poroszlóra és Tiszaszentimrére.
Program:

Látogatás a Tisza-tavi Ökocentrumban, óriásakvárium, állatbemutató a szabadidőparkban, kilátótorony, 3D mozi, idegenvezetés
Ebéd Poroszlón a Tavirózsa étteremben.
Utazás Tiszaszentimrére, a református templom megtekintése, egyházi pecsétes téglagyűjtemény, áhítat.
Költség 30 fő esetén kb. 10.000,- Ft, amiben az útiköltség, a belépők és az ebéd is benne van.

Jelentkezni Zászkaliczky Pálnál vagy a lelkészi hivatalban lehet.

 

Húsvét ünnepe utáni 3. vasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, május 12, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. Elhunyt ALTZIEBLER ANDRÁS (83). Temetése máj. 16-án, 11.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Eltemettük KOVALCSIK JÓZSEFNÉ sz. TURCSÁN ZSUZSANNÁ-t (86), és KOVALCSIK JÓZSEF TIBOR-t (56). Jn 17,24 Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.
Eltemettük BLAHÓ ERZSÉBET-et (92) Jn 4,14 … de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.
3. Megkereszteljük rákosligeten MARKÓ ZOLTÁNT, Markó Zoltán és Bernát Mónika gyermekét.
4.

ORMAI PÉTER és SIPOS BARBARA máj. 18-án 13.30-kor, a rákoscsabai templomban kérik Isten áldását közös életükre.

GÁBOR TAMÁS és NAGY ANNA máj. 18-án 15 órakor, Rákoskeresztúri templomban kérik Isten áldását közös életükre.

5.

Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
16 ó. bibliaóra Liget
Péntek 17 ó. ifi óra

6.

Gyülekezeti kirándulás június 1-jén Poroszlóra és Tiszaszentimrére.
Program:
Látogatás a Tisza-tavi Ökocentrumban, óriásakvárium, állatbemutató a szabadidőparkban, kilátótorony, 3D mozi, idegenvezetés. Ebéd Poroszlón a Tavirózsa étteremben. Utazás Tiszaszentimrére, a református templom megtekintése, egyházi pecsétes téglagyűjtemény, áhítat.

Költség 30 fő esetén kb. 10.000,- Ft, amiben az útiköltség, a belépők és az ebéd is benne van.
Jelentkezni Zászkaliczky Pálnál vagy a lelkészi hivatalban lehet.

7. Május 21-én 18 órakor presbitergyűlést tartunk.
8. Máj. 22-én 18 órakor Rákoscsabán szeretetvendégséget tartunk, melyen előadást tart a külmisszióról B. Pintér Márta lelkész. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
9. Felhívjuk a testvérek figyelmét az iratterjesztésben megvásárolható Evangélikus Életre.

Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini)

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, május 5, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1.

Elhunyt KOVALCSIK JÓZSEFNÉ sz. TURCSÁN ZSUZSANNA (86), és KOVALCSIK JÓZSEF TIBOR (56). Temetésük máj. 9-én, 11.45-kor lesz az Új köztemetőben.
Elhunyt BLAHÓ ERZSÉBET (92) Temetése máj. 11-én, 11 órakor lesz a keresztúri templom urnatemetőjében.
Eltemettük dr. SZEIFFERT GÁBOR-t (54) Ez 37,1.3 … elvitt engem az ÚR lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, URam, te tudod! 

2. Megkereszteljük TOMCSÁNYI EMMÁT.
3.

Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 16.45 ó. konfirmandus óra
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy, 16 ó. bibliaóra Liget
Péntek 17 ó. ifi óra

4. Jún. 1-én gyülekezeti kirándulás lesz Tiszaszentimre, Poroszlóra. Jelentkezni Zászkaliczky Pálnál vagy a lelkészi hivatalban lehet.
5. Köszönjük iskolánk tanulóinak ünnepi műsorát.
6. Felhívjuk a testvérek figyelmét az iratterjesztésben megvásárolható Evangélikus Életre.

 

Húsvét ünnepe

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, április 21, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. DOMINKÓ GYÖRGYNÉ-re halálának első évfordulóján emlékezik férje. A gyülekezetnek juttatott 100.000 Ft. adományt ezúton is köszönjük.
2. Április 22-én, húsvét másodnapján mind a négy templomunkban ünnepi úrvacsorai istentiszteletet tartunk a szokásos rend szerint.
3. Hétközi alkalmaink: 
    Szerda    17 ó. bibliaóra Csaba
    Csütörtök    16 ó. bibliaóra Hegy
    Péntek    18. ó. ifjúsági óra
4. Ápr. 27-én, szombaton 9 órakor Keresztúron a gyülekezeti terembe konfirmációi beszámoló, ápr. 28-én, vasárnap konfirmációi istentisztelet lesz. 
5. Kérjük a testvéreket, hogy az adóbevalláskor a 2x1%-ot az Evangélikus Egyháznak ill. gyülekezetünk Podmaniczky alapítványának ajánlják fel és kérjük, hogy ismeretségi körükben is hívják fel a figyelmet erre a lehetőségre. Szórólapok az iraterjesztésben találhatóak.
6. Presbitériumi ülés: 2019. április 30-án, kedden 18-kor presbitériumi ülést tartunk a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben.
7. Felhívjuk a testvérek figyelmét az iratterjesztésben megvásárolható Evangélikus Életre, a húsvéti kiadványokra, gyülekezettörténeti könyvre és a templomainkról készült DVD-re.

 

Virágvasárnap

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, április 14, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. HUMMEL PÁL-ra halálának 20. évfordulóján emlékezik feleség Hummel Pálné és leánya családjával. A gyülekezetnek juttatott 20.000 Ft adományt ezúton is köszönjük.
2. Megkereszteltük HARGITAI FANNI NOÉMI-t, Hargitai Ádám és Kovács Ingrid gyermekét.
3.

Nagyheti alkalmaink:
Hétfő 18 ó. passióolvasás Keresztúr
Kedd 18 ó. passióolvasás Liget
Szerda 18 ó. passióolvasás Csaba
Csütörtök 18 ó. istentisztelet (úv.) Hegy
Péntek:  

  09.00   Hegy istentisztelet (úv.)
  09.00   Csaba istentisztelet (úv.)
  10:30   Keresztúr istentisztelet (úv.)
  11:00   Liget istentisztelet (úv.)
  18:00   Keresztúr passióolvasás
4. Április 21. vasárnap reggel 5 ó. húsvét hajnali istentisztelet Rákoskeresztúron.
Április 21. és április 22. húsvét ünnepe és másodnapja: mind a négy templomunkban ünnepi úrvacsorai istentisztelet, a szokásos rend szerint.
5. Ma délután du. 4 órakor (04.14.) a rákoshegyi evangélikus templomban egyházzenei áhítat lesz. Közreműködik SZURASENKÓ DÁNIEL fuvola virtuóz. Mindenkit szeretettel várunk. A perselyadományokat a koncert költségeihez köszönettel fogadjuk.
6. Kérjük a testvéreket, hogy az adóbevalláskor a 2x1%-ot az Evangélikus Egyháznak ill. gyülekezetünk Podmaniczky alapítványának ajánlják fel és kérjük, hogy ismeretségi körükben is hívják fel a figyelmet erre a lehetőségre. Szórólapok az iraterjesztésben találhatóak.
7.

Már lehet jelentkezni az idei rábcakapi IFI táborba: A tábor időpont: július 14 - 21. Részvételi díj; 32.000Ft/fő. Testvérek esetén a második főnek 28.000, a harmadik főnek 24.000 Ft a részvételi díj.  jelentkezni lehet facebook oldalunkon, vagy emailben a veronika.bosze@gmail.com címen. Személyesen a lelkészi irodában lehet leadni a kinyomtatott és kitöltött jelentkezési lapot a hivatal nyitvatartási idejében, vagy az IFI órán. Felmerülő kérdések esetén a táborvezetők tudnak segíteni: Magyari Márton és Bősze Veronika.

8. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy márciusban a bevételek és a kiadások havi egyenlege 677 eFt plusz értéket mutatott, mely elsősorban a 600 eFt értékű urnahely megváltásokból ered. Az idei év összes bevétele március végéig: 4.608.655 Ft, míg a kiadások összesen 3.841.031 MFt volt, tehát az egyenleg 767.724 Ft pozitív értéket mutat. 
Isten áldása legyen minden adakozón, akik részt vállalnak gyülekezetünk anyagi fenntartásában! 
9. Felhívjuk a testvérek figyelmét az iratterjesztésben megvásárolható gyülekezettörténeti könyvre és a templomainkról készült DVD-re.
10. A mai offertóriumot a szórványgondozás céljára továbbítjuk. Köszönjük a testvérek támogató adományait.

 

Böjt 5. vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, április 7, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. PUPEK LÁSZLÓ-ra halálának 10. évfordulóján emlékezik felesége és családja. A gyülekezetnek juttatott 10.000 Ft adományt ezúton is köszönjük.
2. Hétközi alkalmak:
    Iskolai hittanórák órarend szerint
    Kedd    16.45 ó. konfirmandus órák
    Csütörtök    17 ó. böjti istentisztelet Hegy
    Péntek    17 ó. ifi óra,  19 ó. középkör
3.

Ma (04.07.) délután 6 órakor a csabai főplébánia templomban a Rotunda Énekegyüttes koncertje lesz. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.

4. Kérjük a testvéreket, hogy az adóbevalláskor a 2x1%-ot az Evangélikus Egyháznak ill. gyülekezetünk Podmaniczky alapítványának ajánlják fel és kérjük, hogy ismeretségi körükben is hívják fel a figyelmet erre a lehetőségre. Szórólapok az iraterjesztésben találhatóak.
5. Már lehet jelentkezni az idei, július 14 - 21 közötti Rábcapaki IFI táborba:
Részvételi dij; 32.000Ft/fő. Testvérek esetén a második főnek 28.000, a harmadik főnek 24.000 Ft a részvételi díj. Jelentkezni lehet facebook oldalunkon, vagy emailben a veronika.bosze@gmail.com címen. Személyesen a lelkészi irodában lehet leadni a kinyomtatott és kitöltött jelentkezési lapot a hivatal nyitvatartási idejében, vagy az IFI órán. Felmerülő kérdések esetén a táborvezetők tudnak segíteni: Magyari Márton és Bösze Veronika. 
6. Tájékoztatás az egyház-fenntartói járulék mértékének módosításáról:
Mint az köztudott, egyházközségünk fenntartásához nem járul hozzá sem az állam, sem az önkormányzat, sem az országos egyház. Ha fontos nekünk a keresztúri gyülekezet, nekünk kell tennünk érte. A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma idén - 8 év eltelte után - újra megvizsgálta az egyház-fenntartási hozzájárulás mértékét és a következő határozatot hozta: 
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy egyház-fenntartási hozzájárulásuk 2019-től kezdve érje el legalább a következő mértéket:
  • nyugdíjasok, egyedülállók, ill. önálló keresettel nem rendelkezők esetén: havonta 600 Ft/fő,
  • keresettel rendelkezők esetén: havonta 1.500 Ft/fő,
  • presbiterek esetén pedig: havonta 2.500 Ft/fő.
Arra kérjük a testvéreket, hogy az egyház-fenntartási hozzájárulás összegét lehetőség szerint több részletben fizessék be, például havonta vagy negyedévente, ezzel is elősegítve a havi kiadások kiegyenlítését. Hálás köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását!  
7. Presbitériumi ülés: 2019. április 9-én, kedden 18-kor presbitériumi ülést tartunk a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben.
8. Felhívjuk a testvérek figyelmét az iratterjesztésben megvásárolható Ev. Életre, húsvéti kiadványokra, a gyülekezettörténeti könyvre és a templomainkról készült DVD-re.

 

Böjt 4. vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, március 31, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Eltemettük ALTZIEBLER ANDRÁSNÉ sz. PUPEK ZSUZSANNA (86) Dán 12,2-3 Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. 
2. Megkereszteltük HORVÁTH LEVENTÉ-t, Horváth Dávid és Sinka Nikolett gyermekét.
3.

Hétközi alkalmak:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 16.45 ó. konfirmandus órák
Csütörtök 17 ó. böjti istentisztelet Hegy
Péntek 17 ó. ifi óra

4. Ma 15-18 óráig kézműves gyermekdélutánt tartunk keresztúri gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a családokat.
5. Kérjük a testvéreket, hogy az adóbevalláskor a 2x1%-ot az Evangélikus Egyháznak ill. gyülekezetünk Podmaniczky alapítványának ajánlják fel és kérjük, hogy ismeretségi körükben is hívják fel a figyelmet erre a lehetőségre. Szórólapok az iraterjesztésben találhatóak.
6. Tájékoztatás egyházközségünk anyagi helyzetéről:
Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy januárban a bevételek és a kiadások egyenlege 439 eFt plusz értéket mutatott, mely elsősorban a magánszemélyektől kapott: 540 eFt, 250 eFt ill. 150 eFt jelentős összegű adománynak köszönhető. A februári egyenleg viszont 349 eFt mínusz értéket mutat, mert a bevételek összesen 861 eFt, míg a kiadások összesen 1,210 MFt volt. A kiadási oldal a szokásos rezsin és a lelkészi illetményen felül 440 eFt éves hozzájárulás befizetését tartalmazza a Magyarországi Evangélikus Egyház felé a két főállású hitoktatói álláshely támogatására egyházközségünkben. Isten áldása legyen minden adakozón, akik szívükön hordozzák egyházközségünk fenntartását!
7. Már lehet jelentkezni az idei Rábcapaki IFI táborba:
A tábor időpont: július 14 - 21. Részvételi dij; 32.000Ft/fő. Testvérek esetén a második főnek 28.000, a harmadik főnek 24.000 Ft a részvételi díj. Jelentkezni lehet facebook oldalunkon, vagy emailben veronika.bosze@gmail.com címen. Személyesen a lelkészi irodában lehet leadni a kinyomtatott és kitöltött jelentkezési lapot a hivatal nyitvatartási idejében, vagy az IFI órán. Felmerülő kérdések esetén a táborvezetők tudnak segíteni: Magyari Márton és Bösze Veronika.
8. Tájékoztatás az egyház-fenntartói járulék mértékének módosításáról:
Mint az köztudott, egyházközségünk fenntartásához nem járul hozzá sem az állam, sem az önkormányzat, sem az országos egyház. Ha fontos nekünk a keresztúri gyülekezet, nekünk kell tennünk érte. A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma idén - 8 év eltelte után - újra megvizsgálta az egyház-fenntartási hozzájárulás mértékét és a következő határozatot hozta: 
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy egyház-fenntartási hozzájárulásuk 2019-től kezdve érje el legalább a következő mértéket:
  • nyugdíjasok, egyedülállók, ill. önálló keresettel nem rendelkezők esetén: havonta 600 Ft/fő,
  • keresettel rendelkezők esetén: havonta 1.500 Ft/fő,
  • presbiterek esetén pedig: havonta 2.500 Ft/fő.
Arra kérjük a testvéreket, hogy az egyház-fenntartási hozzájárulás összegét lehetőség szerint több részletben fizessék be, például havonta vagy negyedévente, ezzel is elősegítve a havi kiadások kiegyenlítését. Hálás köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását!  
9. Presbitériumi ülés: 2019. április 9-én, kedden 18-kor presbitériumi ülést tartunk a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben.
10. Felhívjuk a testvérek figyelmét az iratterjesztésben megvásárolható húsvéti kiadványokra, a gyülekezettörténeti könyvre és a templomainkról készült DVD-re.

 

Böjt 3. vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, március 24, 2019 (All day)

Hirdetés pontjai: 
1. Elhunyt ALTZIEBLER ANDRÁSNÉ sz. PUPEK ZSUZSANNA (86) Temetése márc. 27-én, 12.45-kor lesz az Új köztemetőben.
Elhunyt PETRIK MIHÁLY (86) Temetése márc. 29-én, 9.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Eltemettük BÁLINT ILONA sz. SÓLYOM ILONÁ-t (69) Fil 3,20 Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
Eltemettük KOVÁCS MIHÁLYNÉ sz. BURGER ROZÁLIÁ-t (86) Zsolt 139,1 URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem.
3. KLEMÁN JÓZSEF-re halálának 11., és KLEMÁN JÓZSEFNÉ-re halálának első évfordulóján emlékeznek leányai és családjuk.
KASZA KÁROLY-ra halának 10. évfordulóján emlékezik felesége. A gyülekezetnek juttatott 10.000 Ft. adományt köszönjük.
4. Hétközi alkalmak:
Iskolai hittanórák órarend szerint;
Kedd 16.45 ó. konfirmandus órák, 18 ó. Luther-olvasókör;
Csütörtök 17 ó. böjti istentisztelet Hegy;
Péntek 17 ó. ifi óra
5. Márc. 31-én délután 15-18 óráig kézműves gyermekdélutánt tartunk keresztúri gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a családokat.
6. Az istentisztelethez kapcsolódóan, részközgyűlést tartunk. Tárgy: 2018-as felügyelői és lelkészi jelentés.
7. Köszönjük a Kereső Szó elkészítéséhez, borítékolásához és a címzettekhez való eljuttatásához nyújtott segítséget, és a postaköltséghez való hozzájárulásokat.
8. A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma az alábbiakban határozza meg az egyházközség nagykorú tagjai számára az egyházfenntartási hozzájárulás mértékét:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy egyházfenntartási hozzájárulásuk 2019-től kezdve érje el legalább a következő mértéket:
- nyugdíjasnak, egyedülállónak, önálló keresettel nem rendelkezőnek: havonta 600 Ft/fő,
- keresettel rendelkezőnek: havonta 1.500 Ft/fő,
- presbitereknek: havonta 2.500 Ft/fő.
Arra kérjük a testvéreket, hogy az egyház-fenntartási hozzájárulás összegét lehetőség szerint több részletben fizessék be, például havonta vagy negyedévente. Hálás köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását!
9. Rákoscsabán és Rákosligeten márc. 31-én szupplikáció lesz. Igét hirdet Fekete Adrien Mercédesz 5. éves teológus hallgató.

 

Böjt második vasárnapja

Istentiszteleti hirdetés
vasárnap, március 17, 2019 (All day)
Hirdetés pontjai: 
1. Elhunyt KOVÁCS MIHÁLYNÉ sz. BURGER ROZÁLIA (86) Temetése márc. 22-én, 10.45-kor lesz az Új köztemetőben.
Elhunyt BÁLINT ILONA sz. SÓLYOM ILONA (69) Temetése márc. 22-én, 13.15-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Kozma Gáborra halálának 8. évfordulóján és Kozma Gábornéra halálának 7. évfordulóján, emlékezik Fülöp Andrásné és családja. A gyülekezetnek juttatott 20.000 Ft. adományt ezúton is köszönjük.
Reckné Bielik Mária és családja emlékezik nagyszüleire, szüleire haláluk évfordulóján. A gyülekezetnek juttatott 50.000 Ft. adományt ezúton is köszönjük.
3.

Iskolai hittanórák órarend szerint 

Kedd 16.45 ó. konfirmandus órák, 17.30 ó. nőszövetségi ülés
Csütörtök 17 ó. böjti istentisztelet Hegy

4. Ma délután, 16 órakor Keresztúron böjti szeretetvendégség lesz, melyen A reformátorok igehirdetését meghatározó körülmények címmel, előadást tart dr. Bácskai Károly.
5. Márc. 24-én, Hegyen és Keresztúron az istentisztelethez kapcsolódóan, részközgyűlést tartunk. Tárgy: 2018-as felügyelői és lelkészi jelentés.
6. Márc. 22-én, pénteken 9 órától a Kereső Szó borítékolásához kérjük a testvérek segítségét.
7. Az istentiszteletet követően koszorút helyezünk el Melczer János és Titusz emléktáblájánál.