Nőegylet

Kedves Testvérek, Lányok, Asszonyok!

2012-ben örömmel adtuk hírül, hogy 71 évi szüneteltetés  után megalakult a Rákoskeresztúri Evangélikus Nőegylet.

2012. szeptember 29.-én, az alakuló ülés délutánján az összegyűlt nőtestvérek részt vettek a “Reformáció és a nők” c. Kiállítás megnyitóján. A kiállítást dr. Kertész Botond, az Evangélikus Országos Múzeum tudományos munkatársa mutatta be, aki elismerően szólt a nőknek a társadalomban és a gyülekezetekben betöltött szerepéről és megismertette a jelenlevőkkel a nőegyleti munka történelmi előzményeit és annak fontosságát.

Nagyné Szeker Éva lelkészasszony felolvasott  a Nőegyleti Napló  - 1934. október 15.-én kelt - alakuló üléséről szóló bejegyzéséből. Az 1934-es bejegyzés szerint a Nőegylet célja egymás megismerésén keresztül a lelki erők fokozása és szeretetmunkával szolgálat a gyülekezet szegényeinek. A 78 évvel ezelőtti szavak összecsengenek a Nőegylet jelenlegi céljaival.

A Rákoskeresztúri Evangélikus Nőegylet 2012. óta folyamatosan működő csoport, mely rendszeresen tartja összejöveteleit. Az alkalmakat egy énekkel és egy rövid kis áhítat felolvasásával kezdjük és egy imával, énekkel zárjuk. Az összejövetelek baráti, kellemes hangulatban telnek. Sok értékes barátság alakult ki közöttünk a közös munka során. Számtalan program megvalósításában vettünk részt az évek során.

Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! (Zsolt 100)

Feladataink sokrétűek és talán sok gyülekezeti tag számára is egyértelmű, hogy a tiszta ablakok, az ádventi vásár, a terített asztalok, a finom sütemények mögött szorgos asszonykezek vannak. A nőegyleti munka sok örömmel szolgál számunkra, de feladatainkhoz szükségünk van további szorgos, a gyülekezetért tenni akaró nőtestvérre is.

Alkalmainkra továbbra is szeretettel várjuk a gyülekezet lányait, asszonyait!

Alkalmaink időpontjai: az istentiszteleten hirdetésre kerülnek és a gyülekezet honlapján is megtalálhatóak.

A nőegylet elnöke: Sziklai Istvánné

Betekintés a Nőegylet életébe

A fenti kép a Nőegylet megalakuláskor készült.

Gyülekezetünkben mintegy hét éve működik a Nőegylet. Az alkalmainkat imaközösségként  is működtetjük, mert tudjuk, hogy hosszú távon csak Isten segítségével tudunk szeretettel szolgálni. Feladatunk a gyülekezeti alkalmaknak a tényleges segítése, előkészítése, szeretetszolgálat az agapé lebonyolításánál, a rendszeres és egyedi alkalmak vendéglátásainak lebonyolítása.
Alkalmanként részt veszünk templomaink és a parókia takarításában.
Beindítottuk a kapcsolattartást az újonnan megkeresztelt gyermekek szüleivel, de a visszajelzések aktivitása csökkenni látszik. Reménységünk szerint megtaláljuk a módját  annak, hogy ez a tendencia megforduljon.
Örömünkre szolgál, hogy az évek során kialakult egy aktív mag, akikre minden alkalommal biztonsággal számíthatunk.  Az elmúlt időszakban folyamatosan igyekeztünk az elvárásoknak megfelelni, amelyet több kevesebb sikerrel végre is hajtottunk.

A nőegylet elnöke: Sziklai Istvánné