Istentisztelet

Hívunk és várunk istentiszteleteinkre!

Istennek hála, hogy vasárnaponként mind a négy templomunkban szólhat az Ő igéje. A gyülekezeti élet egyik csúcspontja, amikor az istentiszteleten az úrvacsora alkalmával arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus értünk áldozta az életét, hogy nekünk örök életünk lehessen, mert a mi bűneinket személy szerint magára vette, és annak zsoldját a halált, helyettünk vállalta a kereszten.

"És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer." Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. (Apcsel 10,42-44)

Istentiszteleti alkalmaink vasárnaponként:

  • Rákoskeresztúr: 10:30,   Rákoshegy: 9:00,   Rákoscsaba: 9:00,   Rákosliget: 11:00

Havonta a rákoskeresztúri templomban családi istentisztelet tartunk. Ekkor a Podmaniczky János iskolánk tanulói és családjai is részt vesznek az alkalmon, melyen mind hagyományos énekeket (az istentisztelet kezdő és záró énekét - orgonakísérettel), és mind ifjúsági énekeket éneklünk különféle hangszeres kísérettel. Az igehirdetés szolgálatát ilyenkor az iskolalelkészünk végzi,        

Az úrvacsorát minden hónap első vasárnapján, és nagy ünnepeken az istentisztelet keretében szolgáltatjuk ki.