Gyermek-bibliakör

Kedves Szülők, Családok!

Szülőként mindnyájunk számára fontos gyermekünk biztonsága, fejlődése, értékes közösségekhez tartozása. Mennyit fáradozunk, míg keressük a lehetőségeket, alkalmakat ezekhez. Hitoktató társaimmal most ebben szeretnénk Önöknek segíteni. A foglalkozásokon bibliai történetek alapján, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva vesszük sorra a hit kérdéseit, ismerjük meg a Bibliát. A bibliai családok, emberek történetein keresztül megtapasztalva Urunk végtelen szeretetét és Jézus támogató jelenlétét.

Az Istentiszteleteinek ideje alatt, lehetőség van arra, hogy a családokkal érkező óvodás, iskolás gyermekek Gyermekbiblia Körön vegyenek részt. A mindennapjainak, ünnepnapjainak, a gyülekezeti élet jellemzőinek megismertetésére is van mód ez alatt. Tesszük mindezt játékos, vidám, baráti közegben, keresztyén dalokat tanulva, a különböző kreatív technikák adta lehetőségek kiaknázásával.

A további találkozásokra a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő Családi Istentiszteletek és a gyülekezet által szervezett színes és tartalmas gyermekprogramok is lehetőséget adnak.

Alkalmaink: vasárnaponként 10:30-tól a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben

Szolgálattevők: Zsigmond Ildikó (koordináló vezető), Cseppelyné Gébele Gabriella, Farkas Katalin, Hullánné Mladek Mária

Beszámoló a Gyermekbibliakör életéről

Kedves Testvérek!

Az idei tanévben is véget ért az első félév. A Gyermek BibliaKör foglalkozás éves sorozata is elérkezett a második félévi szakaszához. Szeretnék néhány sorban beszámolni Önöknek az eddigi tapasztalatainkról.

A vasárnapi Istentiszteletek mentén a foglalkozásokon részt vevő gyermekek létszáma három, és hét között alakult. Kisóvodástól a kisiskolásokig mindenki megtalálta a neki tetsző feladatot, miközben az aznapi Igét és az adott Bibliai alak élettörténetét, életeseményeit meghallgatva elmondhatta saját tapasztalatait, gondolatait is. Tanulságos volt hallgatni a gyermekek tapasztalatait Istenről, arról, ahogy megismerhettük cselekedetei által. A hitről, Jézus tanításairól, a prófétákról, a háláról, szeretetről, az egymás segítéséről, hogy csak néhány alaptémát említsek.

Az együtt töltött idő alatt és utána is a visszajelzések mentén is megtapasztalhattuk az Ige erejét.

A foglalkozások után a szülőkkel is lehetőségünk volt néhány szóban elbeszélgetni. Mindnyájan elmondták örülnek a lehetőségnek, a gyerekek is vidám érdeklődéssel jönnek a foglalkozásokra és jó tapasztalatokkal térnek haza. Örömmel hallgattam, amikor szülők arról beszéltek, hogy a foglalkozásról hallgatva a gyerekek beszámolóját, milyen tartalmas családi beszélgetés kerekedett belőle, melyben a gyermekek, szülők, és nem egyszer a nagyszülők is részt vettek. Nevetve mondta egy ilyen családi délutánra emlékezve, az egyik anyuka, hogy a családi beszélgetés kapcsán milyen lényeges dolgokat tudott meg Templomunkról is a kislánya beszámolója mentén.

Az együtt töltött tartalmas és szeretetteljes, minőségi idő pótolhatatlanul fontos egy gyermek, egy család életében. Már ezt is nagy és áldásos, hálára késztető eredménynek tartom.

Az egyik fotón látható a Mag Csapata. Ők hárman, szinte minden vasárnapi Istentiszteleten részt vesznek szüleikkel. Piciny mag, gondolom, most sóhajtanak néhányan. De, emberként és az Ige ereje által is megtapasztalhattuk már, a mustármag is mily piciny és mekkorává képes nőni. A mustármagnyi hit is megerősödvén hegyeket mozdít el a helyükről.

Mi, akik ebben a szolgálatban részt vehetünk hisszük ezt. Ez a hit adja szilárd alapunkat hétről hétre.

Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.  (Mt 18, 19-20)

További áldott munkát, gyülekezet építést kívánva: Zsigmond Ildikó 
A Gyülekezet lelkes, csendes tagjaként és a Gyermek Bibliakör foglalkozások koordinátoraként, Erős vár a mi Istenünk!