Események

Dátum Esemény Helyszín Leírás
v, 2019/07/14 (All day)
Ifjúsági tábor: Rábcakapi, 2019. július 14–21.
Rábcakap Ifjúsági tábor: Rábcakapi, 2019. július 14–21.
p, 2019/09/20 (All day)
Országos presbiter-képző tanfolyam - Révfülöpön
Révfülöp "Több mint egy évtizede évről évre megrendezzük a presbiterképző tanfolyamot. Alulról jövő kezdeményezésként indult, hiszen a felügyelők országos találkozóján dobták be" az ötletet. Fabiny Tibor professzor bábáskodásával indult, majd hosszú éveken át a közreműködésével zajlott a tanfolyam. Magas színvonalú képzést nyújt ma is, ezzel jó alapot kínál mindenkinek, aki a presbiteri szolgálatra készül, vagy abban már aktívan tevékenykedik. Eddig több mint háromszáz presbiter vett részt a bibliaismeretet, egyházunk tanítását, az egyháztörténet ismereteit, az egyház életét és működését bemutató tanfolyamainkon. Három konzultációt tartunk; mindhármon pénteken este kezdünk, és vasárnap délig vagyunk együtt a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. Előadások, megbeszélések, műhelyfoglalkozások, áhítatok, közösségi programok sorából és istentiszteletből áll össze a tanfolyam tematikája. Lelkészek és világiak egyaránt oktatnak dr. Hafenscher Károly lelkész vezetésével. 2019 őszén tartjuk a következő kurzust, amelyre nagy szeretettel hívunk minden érdeklődőt. A három konzultáció időpontja: szeptember 20-22., október 11-13., illetve november 15-17. A három hétvége nagy áldozatot jelent a résztvevőknek, de a tapasztalatunk az, hogy feltöltődve, maradandó lelki élményekkel gazdagodva távoznak a testvérek. A , hallgatók" részvétele, amely magában foglalja a szállást és az ellátást is, ingyenes, az útiköltséget a résztvevő maga vagy a küldő gyülekezet állja. A tanfolyam elvégzésekor a résztvevő oklevelet kap, amelyen ott a tudatos keresztény élet hitvalló mondata Pál apostol tollából: ,..tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra." (2Tim 1,12) Jelentkezés és bővebb információ a revfulop@lutheran.hu címen. Jelentkezni lelkészi ajánlással lehet május 20-ig.