A külmisszióról tartott előadást B. Pintér Márta iskolalelkészünk