Anyagi ügyeink

Gyülekezetünk elsősorban lelki közösség, de ugyanakkor ebben a világban megjelenő szervezet is, amelynek anyagi kiadásai vannak. Ki kell fizetnünk a közüzemi számlákat, pénzbe kerülnek a gyerekmunkában használatos anyagok, fizetnünk kell a lelkészeket, stb. Őseink 4 gyönyörű templomot hagytak ránk, amelyek fenntartása is jelentős költségekkel jár. Mindezek felelősséget kell, hogy ébresszenek bennünk. Ezen az oldalon igyekszünk megadni azokat az információkat, amelyek a gyülekezeti tagok jobb tájékozódását segítik.

A gyülekezeti tagok 3 jogcímen támogathatják az egyházközségünk szolgálatát. Ezek a következők:

  • Perselypénz: Az istentiszteletek végén gyűjtjük, elsősorban az istentiszteleti élet és a templomok fenntartását szolgálja.

  • Egyházfenntartási hozzájárulás (régi nevén egyházadó): A gyülekezet működésének biztosítására szolgál. Ebből kellene fizetnünk a lelkészek fizetését, a parókia épületének rezsijét, a biztosításokat. Összegét a presbitérium határozza meg.

  • Adomány: A fentieken felül ki-ki indíttatása alapján tovább is támogathatja a gyülekezet szolgálatát. Célja elsősorban a fejlesztések finanszírozása, de sokszor az alapműködés biztosításához is szükség van rá.

A gyülekezet céljaira befizetéseket készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet tenni, vagy átutalással - esetleg OTP-ben pénztári befizetéssel - az alábbi bankszámlára:
        Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség: 11717009-20004934

Köszönjük a gyülekezet fenntartásában részt vállaló testvérek áldozatkészséget!

---------------------------------------------------------------------------------------
A presbitérium 2019-ben döntött az egyházfenntartási hozzájárulás összegéről:

6/2019. (03.05.) sz. presbitériumi határozat

A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 22.§ (2) bekezdésében foglalt feladatának eleget téve az alábbiakban határozza meg az egyházközség nagykorú tagjai számára az egyházfenntartási hozzájárulás mértékét:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy egyházfenntartási hozzájárulásuk 2019-től kezdve érje el legalább a következő mértéket:

  • nyugdíjasnak, egyedülállónak, önálló keresettel nem rendelkezőnek: havonta 600 Ft/fő,

  • keresettel rendelkezőnek: havonta 1.500 Ft/fő,

  • presbitereknek: havonta 2.500 Ft/fő.

Arra kérjük a testvéreket, hogy az egyház-fenntartási hozzájárulás összegét lehetőség szerint több részletben fizessék be, például havonta vagy negyedévente. Hálás köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.

Megjegyzés:

Temetési szolgálat igénylése esetén a temetendő személy egyházfenntartási hozzájárulását visszamenőleg legalább 2 évre kérjük rendezni. Ettől a lelkész szociális szempontok alapján eltérhet, anyagi nehézség miatt temetési szolgálatot elutasítani nem lehet.

---------------------------------------------------------------------------------------
Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2019-ben: 

(az adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos adatokat az éves beszámoló fogja tartalmazni):

Hónap Egyházfennt. hozzájárulás Perselypénz Adomány Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások Havi egyenleg
1 338 500 267 480 983 000 175 193 1 764 173 1 324 931 439 242
2 375 000 177 495 230 000 78 433 860 928 1 210 208 -349 280
3 615 200 325 200 407 000 636 154 1 983 554 1 305 892 677 662
4 960 800 533 770 462 000 77 596 2 034 166 1 111 474 922 692
5 608 700 208 700 198 800 461 396 1 477 596 1 040 430 437 166
6 727 800 285 390 1 774 600 704 184 3 491 974 1 941 172 1 550 802
7 506 500 207 220 75 000 428 096 1 216 816 651 085 565 731
8 506 100 178 850 110 000 1 645 594 2 440 544 1 508 258 932 286
9 584 700 247 140 100 000 264 474 1 196 314 1 267 991 -71 677
Összesen 5 223 300 2 431 245 4 340 400 4 471 120 16 466 065 11 361 441 5 104 624

Megjegyzés:
6. hónap: Pünkösdi adományok összege 1.636.000,- forint
8. hónap: Finn testvérgyülekezet (Rauma) támogatása 5000 € (1.636.178,- forint)

---------------------------------------------------------------------------------------
Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2018-ban: 

Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy decemberben a bevételeink összesen 5,629 mFt összeget tett ki. Az átlag feletti bevétel elsősorban a Finn testvér-gyülekezetünktől kapott 1,6 mFt-os támogatásnak, a kerületi önkormányzattól kapott 450 eFt-os, ill. egy magánszemélytől (annak cégétől) a Rákosligeti templom padfűtésének javítására kapott 230 eFt-os támogatásnak köszönhető. Ezzel szemben a decemberi kiadásunk összesen 2,728 mFt volt. Így a teljes 2018-as év egyenlege, a kolumbárium aktiválása nélkül: 3,886 mFt plusz értéket mutat. Ehhez hozzájárul az is, hogy a pünkösdi adomány összegét: 1,575 mFt-ot, az egyházközség működésére fordítottuk. A kolumbárium a 2018-ban került aktiválásra, annak minden költségével (19,475 mFt), és minden eddigi bevételével együtt (mely a 7,8 mFt-ot kitevő sírhely-megváltásokból ered).  A megvalósításhoz 10 mFt-ot visszatérítendő támogatást kapott egyházközségünk a Magyarországi Evangélikus Egyháztól, melyből már 2 mFt-ot visszafizettünk. A további 8 mFt visszafizetését (évenként 1 mFt-ot), a kolumbárium további bevételeiből szándékozik egyházközségünk kiegyenlíteni. Továbbra is kérjük és hálás köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.

Hónap Egyházfennt. hozzájárulás Perselypénz Adomány Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások Havi egyenleg
1 553 000 237 350 524 000 424 329 1 738 679 1 293 517 445 162
2 270 700 222 390 15 000 52 364 560 454 1 142 774 -582 320
3 464 700 450 895 220 000 179 719 1 315 314 1 148 188 167 126
4 546 500 573 060 76 000 115 713 1 311 273 1 212 947 98 326
5 653 000 243 580 90 000 1 597 363 2 583 943 1 202 277 1 381 666
6 379 500 406 000 256 000 2 898 468 3 939 968 2 641 158 1 298 810
7 392 000 224 470 191 000 220 398 1 027 868 1 570 844 -542 976
8 397 598 190 800 30 000 685 116 1 303 514 1 905 770 -602 256
9 407 500 241 490 59 000 41 150 749 140 1 047 826 -298 686
10 420 000 181 040 105 000 197 253 903 293 1 175 783 -272 490
11 829 000 253 400 22 000 19 568 1 123 968 1 231 739 -107 771
12 1 969 700 648 120 433 000 2 578 749 5 629 569 2 728 044 2 901 525
Összesen 7 283 198 3 872 595 2 021 000 9 010 190 22 186 983 18 300 867 3 886 116

 

---------------------------------------------------------------------------------------
Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2017-ben: 

Egyházfennt.
hozzájárulás
Persely  Adomány Egyéb bevétel
Bevételek
összesen 
Kiadások
Havi
egyenleg 
I. 406 000 209 800 450 000 395 089 1 460 889 1 374 047 86 842
II. 231 000 178 600 0 52 689 462 289 1 021 330 -559 041 
III.  450 000  200 190  155 000  1 080 224  1 885 414  1 811 577  73 837
IV.  617 100 506 340 188 000 1 311 081 2 622 521 1 497 002  1 125 519
V.  599 500 134 270
59 000
105 000
 639 876 1 537 646 1 296 125 241 521
VI.  363 500 223 050
 32 000
1 607 000
533 280  2 758 830 1 904 297 854 533
VII.  288 200 260 760 125 000 572 248  1 246 208 1 510 451 -264 243
VIII.  204 000 165 380  58 000 32 223  459 603 1 063 355 -603 752
IX. 203 000 155 605 99 000 991 434 1 449 039 2 294 959 -845 920
X.  471 000 414 200 143 000 103 453 1 131 653 2 999 517 -1 867 864
XI.  703 500 188 180 67 000 743 721 1 702 401 1 927 179 -244 778
XII. 2 093 500 487 755 212 000 788 246 3 581 501 3 447 640 133 861
  6 630 300 3 124 130 3 300 000 7 243 564 20 297 994 22 147 479 -1 849 485

 

---------------------------------------------------------------------------------------
Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2016-ban: 

Egyházfennt.
hozzájárulás
Persely Adomány
Egyéb
bevétel
Bevételek
összesen
Kiadások Havi egyenleg
I.  163 000 255 815 271 475 61 242   751 532 1 190 631 -439 099
II. 321 000 185 805 27 000 159 244 693 049 1 028 634 -335 585
III. 631 000 331 100 50 500 146 845 1 159 445 1 268 535 -109 090
IV. 404 600 137 420 135 000 323 684 1 000 704 923 078 77 626
V.  541 500  339 550
 188 000
1 226 100
1 052 373  3 347 523 1 002 246 2 345 277
VI.  332 110  233 180
249 000
5 000
395 672 1 214 962  2 759 394 -1 544 432
VII.  278 000  198 080
 58 000
135 000
 294 630  963 710  1 206 134  -242 424
VIII.  198 000  188 550  25 000  514 789  926 339  1 069 192  -142 853
IX.  383 000  311 900  140 000  216 706  1 051 606  1 713 595 -661 989
X.  338 000 237 585  17 000 54 900 647 485  924 082  -276 597
XI.  891 000  195 620  39 000  50 895  1 176 515  1 430 143  -253 628
XII.  1 917 500 462 850 193 000 2 424 658 4 998 008 2 098 758 2 899 250
Össz: 6 398 710 3 077 455 2 759 075 5 695 638 17 930 878 16 614 422 1 316 456

 

---------------------------------------------------------------------------------------
Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2015-ben: 

2015-ben a szokásos pünkösdi áldozati adományt a gyülekezet működésének fedezetére kértük. Május hónapban ezen címen 1.250.600,- Ft érkezett. Isten áldása legyen az adakozókon, és az adományokon egyaránt! Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2015-ben:

Hónap Perselypénz  Egyházfenn-
tartási
Adomány Bevételek
összesen
Kiadások
összesen
Havi 
egyenleg
Január 173.335 312.000 21.000 506.335 1.243.171  -736.836
Február  161.920 258.200 58.000 478.120 1.359.111  -880.991
Március 283.345 257.500 40.000 580.845 1.069.068  -488.223
Április  406.690  770.300  974.000  2.150.990  1.207.963 943.027
Május  331.890 682.250
 262.000
1.250.600
 2.526.740  983.359  1.543.381
Június  161.430 427.000
15.000
10.000
613.430 661.711  -48.281 
Július   182.065 213.500  392.190 787.755  1.249.682  -461.927
Augusztus  222.210  221.500 60.000 503.710 823.110 -319.400
Szeptember  128.270 304.000
 71.000
260.500
763.770 977.544 -213.774
Október  263.890 485.000  20.000  768.890  1.143.548 -374.658 
November  183.990 731.000  54.000 968.990 910.197 58.793 
December  742.835 1.714.800
 224.000
8.000
2.689.635  2.920.102 -230.467
Összesen 3.421.870 6.377.050 3.720.290 13.339.210 14.548.566 -1.209.356